SONNEVI PÅ NORSK

 

Göran Sonnevi

Et ansikt

Dikt i utvalg, oversatt og med etterord av Geir Gulliksen

Oktober forlag 1995

219 sider

 

Et utvalg av den svenske lyrikeren Göran Sonnevis dikt er kommet i norsk gjendiktning. Siden debuten i 1961 har Sonnevi (f. 1939) vært en av de mest sentrale lyrikerne i nabolandet. Gjennom de tolv bøkene han har utgitt (mer enn 1700 sider lyrikk!) utmerker han seg, ikke med folkelig bredde, men heller med en nitid konsekvens og dypt alvor i sitt dikteriske prosjekt: Å registrere verden, fullstendig fra et nullpunkt, og fylle den med de sansninger og sammenhenger han forsker seg fram til. Dette gir diktene et svært konsentrert, nærmest filosofisk, preg.

 

Sonnevi unndrar seg konklusjoner: "Alle sluttstreker / er løgn" (fra diktet Det Umulige). Fasiter vil han ikke vite noe av. typisk nok ender mange av diktene hans med spørsmålstegn. Han søker intenst etter et punkt, et bilde, en situasjon eller et begrep som kan si noe fruktbart om verden. Og når han finner et slikt punkt, gjerne helt i ytterranden av det bevisste, arbeider han hardt for å fastholde det, sikre seg så mange fasetter som mulig av dette punktet, et punkt han svært ofte gir navnet Null:

 

Det er min forbindelse

med universet

Gjennom punktet av ingenting

punktet av null

 (Fra diktsuiten Det omöjliga, 2dre del).

 

De punktene han finner av dikterisk betydningsmettethet blir for ham, og for leseren, porter inn til en verden, en grad av erkjennelse som man ikke vanligvis når.

 

Det er typisk for Sonnevi at krigen i det tidligere Jugoslavia, er en del av hans dikteriske tema. Med i dette utvalget er det et tisiders dikt om Bosniakonflikten. Han skriver:

 

Noe beveger seg dypt inne i Europas hjerne,

jeg vet ennå ikke hva det er, hva slags musikk

Jeg må finne ut av det!

 

Nettopp dette er drivkraften: Å ikke vite, men desperat ønske å trenge seg inn i denne konflikten som de fleste føler ren avsmak og apati i forhold til.

 

Noen konklusjoner kommer ikke, det er heller snakk om registreringer, erkjennelser:

 

Jeg tenker: Slik er det, alle menneskers

kropper er bønner på Guds språk (---)

 

Slik oppnår han å si vesentlige ting om det største traumet vår felles europeiske bevissthet har blitt utsatt for i vår tid.

 

Oversettelse og utvalg er ved Geir Gulliksen. Han har også skrevet et etterord, en god og nyttig introduksjon til denne særpregede dikteren. Han argumenterer for nytten i å oversette svensk lyrikk til norsk: "Det kan tenkes at Sonnevis dikt kan gjøre noe mulig i det norske språket som ikke har vært mulig tidligere. Den musikken disse diktene iverksetter i svensk kan, i beste fall, tvinge en hittil uhørt, annerledes musikk frem i norsk."

 

Peter Svalheim (Agderposten 1995)