GODT OM EIDSLOTT

 

Jan Inge Sørbø

Høstet på himlens skråninger -

Sju essays om Arnold Eidslott

Gyldendal 1996

 

Arnold Eidslott fyller 70 år i år. Siden 1953 har han gitt ut 19 diktsamlinger, og med disse framstår han som melankolikeren og mystikeren framfor alle i norsk samtidslyrikk. Poesien hans er blottet for lettvinn, utvendig dogmatikk, derimot er det er dyp og gjennomlevd mystikk man får møte i dette nesten katedral-aktige diktuniverset. Stadig nærmer han seg det uutsigelige, og finner paradokset som den eneste mulige uttrykksmåten i forhold til store temaer som det ondes og lidelsens problem. Eidslott har et erklært kristent fundament, og med det som utgangspunkt gjør han seg til med-lider, en bevitner av ondskap og mørke, uten noen gang å slutte å tro at det bak mørket finnes noe mer egentlig, noe virkeligere, som en dag skal komme til syne:

I dypet der inne

venter Kristus med lampene

Mørket som trykker deg er hans skygge

"Stor poesi er tenkning", skriver Jan Inge Sørbø som innledning til et av essayene sine om Eidslotts poesi, og gir dermed til kjenne sin respekt for Eidslotts poesi, samtidig som han angir sitt eget prosjekt, nemlig å  utdype og systematisere endel av den tenkningen han finner i Eidslotts dikt. Og det prosjektet gjennomfører han på en overbevisende måte. Den innlevelsen, respekten og bredden av kunnskap som Sørbø legger for dagen, gjør denne essaysamlingen til en verdifull leseropplevelse, og får meg til å undres om det i det hele tatt kan tenkes en bedre leser av Eidslotts dikt enn denne forfatteren. Samtidig bærer den fram en ledighet til stoffet, som jo bør være et kjennetegn ved vellykkede essays.

 

Man kan også ane pedagogen Sørbø i denne boka (Jan Inge Sørbø underviser ved Distriktshøyskolen i Volda, ved siden av å være forfatter). Med personlige opplevelser som springbrett tar han leseren med fra det kjente, gjenkjennbare, og til det ukjente. 

På den måten gir denne boka et tosidig dobbelt utbytte: En bedre forståelse av Eidslotts forfatterskap, og gleden over essayistens egen penn. 

 

Peter Svalheim