petersplassen.no © 2009                    

 Petersplassen skriveverksted

 Peter Svalheim

 

 

  Her har jeg tatt med noen journalistiske småstykker,

 portretter, reportasjer og ytringer som har kommet

 til i det siste - blant annet fra Risøy folkehøyskole hvor  jeg var miljøarbeider i 2009 - 2010.