petersplassen.no © 2009                    

 Petersplassen skriveverksted

 Peter Svalheim

 

 

 Denne siden inneholder tekst-utdrag fra boka

 Kraftverket og artikler om Odd Hoftun og Nepal

 

 

 Tekstutdrag, Kraftverket. Odd Hoftun: Portrett av et livsverk. 

 Artikler om Odd Hoftun og Nepal